Τελευταία Νέα και Δράσεις

Στήριξη πρωτοβουλίας του Κέντρου Χορού Ι. & Ρ. Ντανκαν

Νέα - Δράσεις Δημοσίευση:

Στήριξη πρωτοβουλίας του Κέντρου Χορού Ι. & Ρ. Ντανκαν

Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών με μεγάλη χαρά στήριξε την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Κέντρου Χορού Ι. & Ρ. Ντανκαν να δημιουργήσει έναν τοπικό κοινοτικό κήπο με σκοπό χορευτικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις. Η Φιλοδασική δώρισε φυτά και επίσης βοήθησε στην φύτευση αυτών.