Κατάλογος Φυτών

Βοτανικός Κήπος - Κατάλογος Φυτών

Βοτανικός Κήπος - Κατάλογος Φυτών

Βοτανικός Κήπος Δημοσίευση:

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

 • Cupressus sempervirens (Μεσογειακό κυπαρίσσι)
 • Juniperus drupacea   (Συριακή άρκευθος , Δενδρόκεδρο)
 • Juniperus oxycedrus ssp. Oxycedrus (Ορεινή Άρκευθος , Βουνοκυπάρισσο)
 • Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa (Μακρόκαρπη άρκευθος , Αγριόκεδρο)
 • Juniperus phoenicea (Φοινικική άρκευθος , Θαμνοκυπάρισσο)
 • Sequoia sempervirens (Σεκόγια)

Ephedraceae

 • Ephedra foeminea (Εφέδρα)

Gingkoaceae

 • Gingko biloba (Σαλιβουρία)

Pinaceae

 • Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη)
 • Cedrus atlantica (Κέδρος του Άτλαντα)
 • Cedrus brevifolia (Κέδρος της Κύπρου)
 • Pinus halepensis ssp. Brutia (Τραχεία Πεύκη)
 • Pinus halepensis ssp. Halepensis (Χαλέπιος Πεύκη)
 • Pinus nigra ssp. Nigra (Μαύρη Πεύκη)
 • Pinus pinea (Κουκουναριά)

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

 • Acanthus mollis  (Απαλή άκανθος)
 • Acanthus spinosus (Ακανθώδης άκανθος, Αγρία άκανθος, Απούρανος, Απρινιά, Μουτζούνα)

Aceraceae

 • Acer obtusatum (Σφενδάμι βαλκανικό)
 • Acer sempervirens (Κρητικό Σφεντάμι)

Anacardiaceae

 • Cotinus coggygria (Χρυσόξυλο)
 • Pistacia atlantica (Ήμερη τσικουδιά)
 • Pistacia lentiscus (Σχίνο)
 • Pistacia terebinthus (Αγριοτσικουδιά)

Apiaceae (Umbelliferae)

 • Bupleurum fruticosum
 • Ferula communis ssp. Communis (Άρθηκας, Άρτηκας, Νάρθηκας, Βανούκα)
 • Tordylium apulum (Καυκαλήθρα)

Apocynaceae

 • Nerium oleander (Πικροδάφνη)
 • Vinca major (Αγριολέζα , Αγριολίζα, Αγριολίτσα)
 • Vinca minor(Αγριολέζα , Αγριολίζα, Αγριολίτσα)

Araliaceae

 • Hedera helix (Κισσός)

Asteraceae (Compositae) 

 • Achillea holosericea (Σεσέμαντο)
 • Artemisia arborescens (Αψιθιά)
 • Calendula arvensis (Καλέντουλα)
 • Centaurea attica ssp. pentelica (Αγριαγκινάρα Πεντέλης)
 • Centaurea heldreichii  (Κενταύρεια του Χελδράιχ)
 • Centaurea mantoudii
 • Centaurea raphanina ssp. Mixta (Αγγιναράκι, Αλιβάρβαρο)
 • Crepis neglecta
 • Dittrichia viscose (Ψυλλήθρα, Κόνυζα, Ίνουλα)
 • Doronicum orientale
 • Helichrysum conglobatum (Αμάραντο)
 • Inula methanaea (Ίνουλα των Μεθάνων)
 • Phagnalon graecum (Ασπροθύμαρο)
 • Ptilostemon chamaepeuce (Χαμόπευκο)
 • Pulicaria dysenterica (Σκυλόχορτο)
 • Rhagadiolus stellatus
 • Scorzonera crocifolia
 • Scorzonera laciniata
 • Senecio bicolor ssp. bicolor
 • Senecio bicolor ssp. cineraria
 • Senecio vernalis
 • Solidago virgaurea (Χρυσόβεργα)
 • Tragopogon porrifolius (Λαγόχορτο)

Betulaceae

 • Carpinus orientalis (Σκυλόγαυρος)
 • Coryllus avellana (Λεπτοκαρυά)
 • Ostrya carpinifolia (Μελιόγαυρος)

Boraginaceae

 • Anchusella variegate
 • Echium italicum
 • Onosma euboica
 • Onosma frutescens (Ξυλόθρουμπο)

Brassicaceae (Cruciferae)

 • Aethionema retsina
 • Aubrieta deltoidea
 • Aubrieta scyria
 • Aurinia saxatilis ssp. orientalis
 • Brassica cretica ssp. aegaea
 • Erysimum candicum ssp. candicum
 • Erysimum cheiri (Κίτρινη Βιολέτα)
 • Erysimum corinthium
 • Iberis sempervirens
 • Isatis tomentella
 • Leptoplax emarginata

Buxaceae

 • Buxus sempervirens (Πυξός)

Campanulaceae

 • Asyneuma giganteum
 • Campanula drabifolia ssp. drabifolia
 • Campanula goulimyi
 • Campanula trachelium
 • Campanula versicolor
 • Petromarula pinnata (Πετρομάρουλο)

Caprifoliaceae

 • Lonicera etrusca (Αγιόκλημα)
 • Lonicera implexa (Αγιόκλημα)
 • Viburnum tinus (Ψευδοδάφνη)

Caryophyllaceae

 • Dianthus viscidus (Αγριογαρύφαλλο)
 • Lychnis coronaria (Σταυρουδάκι)
 • Minuartia parnonia
 • Minuartia pichleri
 • Silene colorata (Μυλαράκι)
 • Silene vulgaris ssp. megalosperma

Chenopodiaceae

 • Atriplex halimus (Αλιμιά)

Cistaceae

 • Cistus creticus (Λαδανιά)
 • Cistus monspeliensis (Ιξολαδανιά, Λεπτόφυλλη λαδανιά)
 • Cistus parviflorus
 • Cistus salviifolius (Λευκή Αλαδανιά)
 • Cistus laurifolius
 • Fumana thymifolia

Convolvulaceae

 • Convolvulus cneorum
 • Convolvulus althaeoides (Περικοκλάδα – χωνάκι)
 • Convolvulus arvensis (Περικοκλάδα – χωνάκι)
 • Convolvulus cantabrica

Coriariaceae

 • Coriaria myrtifolia

Cornaceae

 • Cornus mas (Κρανιά)
 • Cornus sanguinea (Αγριοκρανιά)

Crassulaceae

 • Sedum album
 • Sedum laconicum
 • Sedum ochroleucum ssp. ochroleucum
 • Sedum sediforme

Dipsacaceae

 • Cephalaria ambrosioides
 • Cephalaria setulifera
 • Pterocephalus perennis ssp. perennis
 • Scabiosa cremate
 • Scabiosa cretica
 • Scabiosa hymettia (Σκαμπιόζα του Υμηττού)

Elaeagnaceae

 • Elaeagnus angustifolia (Τζιτζιφιά)

Ericaceae

 • Arbutus andrachne (Αγριοκουμαριά)
 • Abrutus unedo (Κουμαριά)
 • Erica arborea (Δεντρορείκι)
 • Erica manipuliflora (Ρείκι)

Euphorbiaceae

 • Euphorbia acanthothamnos(Γαλαστοιβίδα)
 • Euphorbia characias (Φλώμος)
 • Euphorbia dendroides(Φλώμος)
 • Euphorbia helioscopia (Γαλατσίδα)
 • Euphorbia myrsinites ssp. myrsinites
 • Euphorbia rigida

Fabaceae (Leguminosae)

 • Anagyris foetida (Αζόγυρος)
 • Anthyllis hermanniae (Αλογοθύμαρο)
 • Anthyllis barba-jovis
 • Astragalus drupaceus
 • Astragalus hamosus (Τετράγκαθο)
 • Ceratonia siliqua (Χαρουπιά)
 • Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά)
 • Dorycnium hirsutum (Μελιγκάρι)
 • Dorycnium pentaphyllum ssp. Herbaceum (Μελικάρι, Μελλιγγάρι, Αυγουστόχορτο)
 • Ebenus cretica (Αρχοντόξυλο)
 • Genista acanthoclada (Αχινοπόδι)
 • Hippocrepis emerus ssp. emeroides
 • Hymenocarpos circinatus
 • Lupinus albus ssp. Albus (Λευκό Λούπινο)
 • Lupinus angustifolius (Κυανό Λούπινο)
 • Medicago arabica (Αγριοµηδική)
 • Medicago arborea (Τριφυλλόκλαδο)
 • Medicago urbicularis
 • Melilotus officinalis (Νυχάκι, Γλυκό τριφύλλι)
 • Onobrychis alba ssp. laconica
 • Scorpiurus muricatus (Αγριοσπάνακο)
 • Spartium junceum (Σπάρτο)
 • Trifolium angustifolium
 • Trifolium stellatum
 • Trifolium scabrum
 • Trifolium campestre
 • Trifolium pretense
 • Vicia villosa ssp. Microphylla (Αγριόβικος)
 • Vicia sativa (Βίκος)

Fagaceae

 • Quercus alnifolia (Λατζιά)
 • Quercus coccifera (Πουρνάρι)
 • Quercus ilex (Αριά)
 • Quercus ithaburensis ssp. Macrolepis (Βαλανιδιά)
 • Quercus pubenscens (Χνοώδης δρυς)
 • Quercus trojana ssp. Trojana (Μακεδονική δρυς)

Geraniaceae

 • Geranium rotundifolium (Αγριογεράνι)
 • Geranium sanguineum

Globulariaceae

 • Globularia alypum (Στουρέκι , Χορτάρι της προβατίνας)

Hippocastanaceae

 • Aesculus hippocastanum (Αγριοκαστανιά, Ιπποκαστανιά ή Ιπποκαστανέα)

Hypericaceae (Guttiferae)

 • Hypericum aegypticum (Βαλσαμόχορτο)
 • Hypericum empetrifolium (Αγγούδουρας)
 • Hypericum perforatum (Βάλσαμο)
 • Hypericum tetrapterum

Lamiaceae (Labiatae)

 • Ajuga reptans (Λιβανόχορτο)
 • Ballota acetabulosa (Λυχναράκι)
 • Ballota pseudodictamnus (Αγριομαλοτίρα ή Καλοκοιμηθιά)
 • Calamintha nepeta (Αγριορίγανη)
 • Clinopodium vulgare (Αγριοβασιλικός)
 • Coridothymus capitatus (Κεφαλοθύμαρο)
 • Lamium amplexicaule
 • Lamium garganicum
 • Lavandula stoechas (Αγριολεβάντα)
 • Melissa officinalis (Μελισσόχορτο)
 • Mentha aquatica
 • Mentha longifolia ssp. longifolia
 • Mentha spicata (Δυόσμος)
 • Origanum dictamnus (Δίκταμο)
 • Origanum majorana (Ματζουράνα)
 • Origanum microphyllum
 • Origanum onites L.
 • Origanum vulgare ssp. Hirtum (Ρίγανη)
 • Phlomis cretica (Αγκαραθιά)
 • Phlomis fruticosa (Ασφάκα)
 • Phlomis lanata
 • Phlomis samia
 • Prasium majus  (Λαγουδόχορτο)
 • Prunella vulgaris (Βουτυρόχορτο)
 • Rosmarinus officinalis (Δενδρολίβανο)
 • Salvia fruticosa (Ελληνική φασκομηλιά)
 • Salvia officinalis (Φασκομηλιά)
 • Salvia sclarea (Αγιάννης, Ιεροβότανο)
 • Salvia verbenaca (Στρεψόχορτο)
 • Salvia pomifera (Άγριο φασκόμηλο)
 • Satureja graeca
 • Satureja juliana
 • Satureja thymbra (Θρούμπι)
 • Scutellaria albida ssp. vacillans
 • Scutellaria goulimyi
 • Scutellaria rupestris ssp. parnassica
 • Sideritis euboea (Τσάι βουνού Ευβοίας)
 • Stachys byzantina
 • Stachys chrysantha
 • Stachys germanica ssp. germanica
 • Stachys spruneri
 • Stachys swainsonii ssp. scyronica
 • Teucrium brevifolium
 • Teucrium divaricatum ssp. Divaricatum (Δοντοχόρτι)
 • Teucrium flavium ssp. flavum
 • Teucrium capitatum (Αγαποβότανο)

Lauraceae

 • Laurus nobilis (Δάφνη)

Malvaceae

 • Alcea rosea (Δενδρομολόχα)
 • Malva sylvestris (Μολόχα)

Moraceae

 • Ficus carica (Συκιά)
 • Ficus sicomorus (Συκομουριά)

Myrtaceae

 • Myrtus communis (Μυρτιά)

Nymphaeaceae

 • Nuphar lutea (Κίτρινο νούφαρο)
 • Nymphaea alba (Νούφαρο)

Oleaceae

 • Fraxinus angustifolia (Στενόφυλλος φράξος)
 • Fraxinus ornus (Μελιάδι)
 • Ligustrum vulgare   (Λιγούστρο)
 • Olea europaea ssp. Europaea (Ελιά)
 • Olea europaea ssp. Oleaster (Αγρελιά)
 • Phillyrea latifolia (Φιλλύκι)

Oxalidaceae

 • Oxalis pes-caprae (Ξινήθρα)

Paeoniaceae

 • Paeonia mascula ssp. hellenica

Primulaceae

 • Cyclamen creticum
 • Cyclamen graecum ssp. graecum
 • Cyclamen hederifolium
 • Cyclamen persicum
 • Cyclamen repandum ssp. peloponnesiacum
 • Primula veris (Πασχαλούδα)
 • Primula vulgaris (Πρίμουλα)

Plumbaginaceae

 • Limoniastrum monopetalum (Λιμονίαστρο, Λειμωνίαστρο)

Punicaceae

 • Punica granatum  (Ροδιά)

Ranunculaceae

 • Anemone blanda
 • Anemone coronaria
 • Anemone pavonina (Ανεμώνη)
 • Clematis cirrhosa (Αγράμπελη)
 • Clematis flammula (Αγράμπελη)
 • Clematis vitalba (Κλιματσίδα)
 • Delphinium staphisagria (Αγριοσταφιδιά, Κονιδοβότανο)
 • Ranunculus ficaria (Ζοχαδόχορτο)
 • Ranunculus sprunerianus

Rhamnaceae

 • Paliurus spina-christi (Αγκάθι του Χριστού)
 • Rhamnus alaternus (Κιτρινόξυλο)

Rosaceae

 • Fragaria vesca (Χαμοκέρασο)
 • Malus sylvestris (Αγριομηλιά, Ευρωπαϊκό ξινόμηλο, Ξινομηλιά)
 • Prunus armeniaca  (Βερικοκιά)
 • Prunus divaricata   (Κορομηλιά)
 • Prunus dulcis (Αμυγδαλιά)
 • Prunus webbii (Πικραμυγδαλιά)
 • Pyracantha coccinea (Πυράκανθος)
 • Pyrus spinosa (P. amygdaliformis)
 • Rosa canina (Σκυλοτριανταφυλλιά, Αρκοτριανταφυλλιά)
 • Rosa sempervirens (Αειθαλής τριανταφυλλιά)
 • Sarcopoterium spinosum (Αστοιβίδα)

Rubiaceae

 • Asperula taygetea (Ασπερούλα του Ταυγέτου)

Santalaceae

 • Osyris alba (Σκουπόχορτο)

Scrophulariaceae

 • Antirrhinum majus ssp. majus
 • Antirrhinum siculum
 • Digitalis ferruginea (Κορακοβότανο)
 • Misopates orontium (Άγριο σκυλάκι)
 • Odontites linkii ssp. linkii
 • Scrophularia lucida (Βρομόχορτο)
 • Verbascum undulatum (Βερμπάσκο)
 • Veronica cymbalaria

Styracaceae

 • Styrax officinalis (Αστύρακας)

Ulmaceae

 • Celtis australis (Μελικουκιά)
 • Ulmus minor (Καμποφτελιά)

Valerianaceae

 • Centranthus ruber ssp. sibthorpii
 • Valeriana italica

Verbenaceae

 • Vitex agnus-castus (Λυγαριά)

Violaceae

 • Viola alba ssp. scotophylla
 • Viola odorata (Μενεξές)
 • Viola suavis

Vitaceae

 • Vitis vinifera ssp. Sylvestris (Άγριο αμπέλι)
 • Vitis vinifera ssp. Vinifera (Άμπελος)

MONOCOTYLEDONES

Alliaceae

 • Allium apergii
 • Allium flavum ssp. tauricum
 • Allium hirtovaginatum
 • Allium lagarophyllum (Άγριο κρεμμύδι)
 • Allium neapolitanum (Αγριόπρασσο)
 • Allium orestis
 • Allium pallens
 • Allium sphaerocephalon ssp. sphaerocephalon
 • Allium subhirsutum
 • Allium tardans
 • Allium thessalicum

Amaryllidaceae

 • Narcissus papyraceus
 • Narcissus serotinus
 • Narcissus tazetta  ssp. Aureus (Μανουσάκι)
 • Sternbergia lutea (Κίτρινο κρινάκι Αγριόκρινος, Κρόκος του Φθινοπώρου)

Araceae

 • Arum maculatum (Φαί του φιδιού, Φιδόχορτο, Σταφύλι του φιδιού, Λιάρος)
 • Dracunculus vulgaris (Δρακοντιά)

Asparagaceae

 • Asparagus acutifolius (Άγριο σπαράγγι)

Asphodelaceae

 • Asphodeline lutea
 • Asphodelus fistulosus
 • Asphodelus ramosus (Λευκός Ασφόδελος)

Hyacinthaceae

 • Bellevalia dubia
 • Bellevalia hyacinthoides (Διατσέντα)
 • Charybdis maritima (Urginea maritima) (Σκυλοκρεμμύδα)
 • Muscari comosum
 • Muscari commutatum
 • Muscari neglectum (Μούσκαρι)
 • Ornithogalum umbellatum (Ορνιθόγαλο ή Αστέρι της Βηθλεέμ)
 • Prospero autumnale ssp. autumnale (Scilla autumnalis)
 • Scilla bifolia

Iridaceae

 • Crocus biflorus ssp. melantherus
 • Crocus boryi (Σαφράνι, Ζαφορά, Κρόκος)
 • Crocus cartwrightianus (Κρόκος του Καρτράιτ)
 • Crocus goulimyi
 • Crocus laevigatus (Λείος Κρόκος)
 • Crocus niveus
 • Gladiolus italicus (Μαχαιρίδα)
 • Morea sisyrinchium (Gynandridis sisyrinchium)
 • Hermodactylus tuberosus
 • Iris albicans
 • Iris attica
 • Iris germanica
 • Iris pseudacorus (Κίτρινη ίριδα)
 • Iris unguicularis

Liliaceae

 • Fritillaria graeca
 • Fritillaria odliqua   (Μαύρη φριτιλάρια)
 • Fritillaria rhodokanakis
 • Fritillaria speciotica
 • Gagea graeca
 • Gagea fistulosa
 • Hyacinthus orientalis (Υάκινθος, Ζουμπούλι, Γιούλι)
 • Tulipa agenensis
 • Tulipa cretica (Κρητική τουλίπα)
 • Tulipa doerfleri
 • Tulipa praecox
 • Tulipa saxatilis (Βραχόφιλη τουλίπα)

Orchidaceae

 • Barlia robertiana (Γιγαντορχιδέα)
 • Ophrys attica
 • Ophrys lutea ssp. melena
 • Ophrys lutea ssp. minor
 • Ophrys sphegodes
 • Ophrys tenthredinifera (Σφηγκάκι)
 • Orchis italica
 • Orchis laxiflora (Κόρη της Λαμπρής)
 • Orchis pauciflora (Κόρη με τα κίτρινα)
 • Orchis quadripunctata (Τετράστικτη ορχιδέα)

Poaceae (Gramineae)

 • Aegilops geniculata
 • Arundo donax (Καλαμιά)
 • Cynosurus echinatus
 • Cynosurus elegans
 • Dactylis glomerata (Δακτυλίδα)
 • Lagurus ovatus (Λαγοουρά)
 • Piptatherum miliaceum (Γρήλαρη ή Σπαθόχορτο)

Smilacaceae

 • Smilax aspera (Αρκουδόβατος)

Typhaceae

 • Typha domingensis (Ψαθί)