Βραβεία - Διακρίσεις

Βραβεία - Διακρίσεις

Βραβεία - Διακρίσεις

Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Δημοσίευση:
Βραβεία - Διακρίσεις

Βραβεία - Διακρίσεις

Στην διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της, η Φιλοδασική Ένωση (Φ.Ε.Α.) τιμήθηκε επανειλημμένα για το έργο της:

Στις 30 Δεκεμβρίου 1947 σε Πανηγυρική της Συνεδρία η Ακαδημία Αθηνών απονέμει βραβείο στη Φ.Ε.Α αναφέροντας ότι "κατέβαλεν εξαιρέτους προσπαθείας προς εξεύρεσιν πόρων και ούτω κατώρθωσε να παραγάγη εκ του φυτωρίου Καισαριανής το πρώτον μέν 60.000 δενδρυλλίων, νύν δε 200.000, τά οποία και φυτεύει εις την περιοχήν εκείνην του Υμηττού, την ερημωθείσαν κατά την κατοχήν".

Στις 24 Μαρτίου του 1976 και πάλι, σε Πανηγυρική Συνεδρία, η Ακαδημία Αθηνών της απονέμει το Αργυρούν Μετάλλιον υπογραμμίζοντας το έργο της στην δενδροφύτευση του Λυκαβηττού, στην δημιουργία του δάσους της Καισαριανής αλλά και στην αναστήλωση και την συντήρηση της Μονής της Καισαριανής.

Στις 29 Απριλίου του 1994, στην Λισσαβόνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραβεύει τη Φ.Ε.Α., κηρύσσοντας  "Ιστορικό Κήπο της Ευρώπης" το χώρο που περιβάλλει τη Μονή με τον ελαιώνα, τα φυτώρια, το βοτανικό κήπο, τις πλατείες και τα διάσπαρτα μνημεία.

Στις 14 Απριλίου του 1997 το ίδρυμα Henry Ford απονέμει τον λευκό πορσελάνινο αετό, τιμητικό δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο για "το πρόγραμμα ανάπτυξης και λειτουργίας εκπαιδευτικού βοτανικού πάρκου στις παρυφές του Υμηττού" αλλά και για τη δημιουργία του "μοναδικού αισθητικού δάσους που η Φ.Ε.Α έχει δημιουργήσει γύρω από το Βυζαντινό Μοναστήρι της Καισαριανής".

Στις 16 Μαίου 2007 η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης βραβεύει την Φιλοδασική για το μακρόχρονο έργο της, εξαίροντας τη σημασία της δημιουργίας και συντήρησης του Αισθητικού Δάσους Υμηττού.