Επικοινωνία

Επικοινωνία με τη Φιλοδασική

Φιλοδασική Ένωση Αθηνών

Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Σωματείο
Τηλέφωνο:

(+30) 210 72 20 866

E-Mail:

contact@philodassiki.org

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Συνδρομές: Τηλ. +30 210 - 72 20 866
Μέλη: 40€
Συνδρομητές: 25€
Οργανισμοί-Εταιρείες κλπ: 40€

Εμβάσματα-Επιταγές προς:
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
Alpha Bank
IBAN GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816

Γραφείο Αισθητικού Δάσους Υμηττού (ωράριο επικοινωνίας 09.00-14.00):
Τηλ. & Fax: +30 210 - 72 31 769
e-mail: aestheticforest@philodassiki.org

Γραφείο Βοτανικού Κήπου
e-mail: botanic@philodassiki.org