hoverhoverhover
GreekEnglish (United Kingdom)

Υποστηρικτές

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΥΠΕΚΑ: σε διαβούλευση ΠΔ για την αυστηρή προστασία του Υμηττού
Δευτέρα, 10 Μαίου 2010 06:58

Τέλος στην υποβάθμιση ενός από τους σημαντικότερους ορεινούς όγκους της Αττικής, βάζει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δόθηκε στις 20 Απριλίου και για ένα μήνα, σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θέτοντας τον ορεινό όγκο του Υμηττού, και τις ημιορεινές και πεδινές εκτάσεις που τον περιβάλλουν, σε καθεστώς υψηλής προστασίας.

«Θεσμοθετούμε μια πολύ εκτεταμένη περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, εντός της οποίας απαγορεύεται τελείως η δόμηση και επιτρέπονται μόνο έργα για την προστασία του οικοσυστήματος» δήλωσε η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, σε συνέντευξη Τύπου, που έδωσε.

Πρόσθεσε επίσης ότι «ο Υμηττός αποτελεί μια ελπίδα για την Αττική και η προστασία του είναι μια ανάγκη για όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στις σημερινές δυσμενείς συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή και επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας».

 

Ανέφερε ακόμη, ότι το οικοσύστημά του προστατεύεται και στην πράξη ως περιοχή Natura 2000 και ότι, εντός των επόμενων εβδομάδων, το ΥΠΕΚΑ θα εντάξει τον Υμηττό και σε επιπλέον προστατευτικό καθεστώς, με βάση την κοινοτική οδηγία για τα άγρια πουλιά 79/409/ΕΟΚ.

Η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία του ΠΔ και το χαρακτήρισε προπομπό και πρότυπο προστατευτικής ρύθμισης για τους πολύπαθους περιαστικούς ορεινούς όγκους της Αττικής, όχι μόνο διότι φιλοξενούν πολύτιμα οικοσυστήματα, αλλά και επειδή προσφέρουν αναντικατάστατες οικολογικές υπηρεσίες σε όλους.

Οι στόχοι του προτεινόμενου ΠΔ, που διαμόρφωσε ο εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΕΚΑ, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, είναι:

• Αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας, τόσο για τη θεσμοθέτηση εκτεταμένης ζώνης απολύτου προστασίας, όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αύξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων.

• Σαφής οριοθέτηση ζωνών προστασίας, τόσο για τον ορεινό όγκο όσο και για τις πεδινές, τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις της περιφερειακής ζώνης, καθώς και για τις περιοχές αστικού πρασίνου.

• Καθορισμός σαφών ρυθμίσεων προστασίας που θα αντιμετωπίζουν την περιοχή ως πολύτιμο οικοσύστημα.

• Εναρμόνιση με τις ανάγκες διαχείρισης των περιοχών Natura 2000.

• Σύνδεση του ορεινού όγκου με τον αστικό ιστό, κυρίως μέσω της θεσμοθέτησης δυο μητροπολιτικών πάρκων.

Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, ορίζονται οι εξής ζώνες προστασίας:

Ζώνη Α - Απόλυτη προστασία της φύσης: Καταλαμβάνει πλέον σύνολο της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (Natura 2000), η οποία βρισκόταν εντός των ορίων του από 1978 π.δ. Απαγορεύεται πλήρως η δόμηση. Επιτρέπονται μόνο έργα απαραίτητα για την προστασία και οικολογική διαχείριση του οικοσυστήματος.

Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας: Επιτρέπεται η εκπαίδευση, η γεωργία και η υπαίθρια αναψυχή, όπως ορίζεται από την ισχύουσα δασική νομοθεσία.

Επιτρέπεται επίσης η ανέγερση και λειτουργία ενός κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης ανά δήμο, στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα, μέγιστος συντελεστής δόμησης το 0,2 και ποσοστό κάλυψης το 15%.

Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας: Πρόκειται για τμήματα της προστατευόμενης περιοχής τα οποία παρουσιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση.

Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων (Δ2): Θεσμοθετούνται ο πυρήνας και η περιφερειακή ζώνη των σημαντικών αυτών πνευμόνων αστικού πρασίνου, ως ζωνών «διείσδυσης» του βουνού στην πόλη. Οι περιοχές ορίζονται ως ζώνες ελεγχόμενης ανάπτυξης. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις θα εξειδικευθούν με επόμενο προεδρικό διάταγμα.

Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις: Επιτρέπεται η λειτουργία υπό αυστηρούς περιορισμούς των υφιστάμενων νεκροταφείων.

Ειδικότερες διατάξεις ορίζουν την υποχρέωση τήρησης όρων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, την απαγόρευση της θήρας και την απαγόρευση ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων σε όλες τις ζώνες.

Επίσης, εντός οκταμήνου, οι αρμόδιες δασικές και πολεοδομικές υπηρεσίες συντάσσουν κατάλογο όλων των τελεσίδικα κριθέντων ως αυθαιρέτων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέργειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδάφισης Αυθαιρέτων.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το στρατόπεδο Σακέτα, η υπουργός ΠΕΚΑ ενημέρωσε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεργασία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας αλλά επεσήμανε ότι δεν δύναται να αλλάξει την υπερκείμενη νομοθεσία.

Τόνισε, παράλληλα, σχετικά με το πάρκο κεραιών στην κορυφή του Υμηττού, ότι "σήμερα δεν τις αγγίζουμε", προσθέτοντας ότι το ΥΠΕΚΑ συνεργάζεται με το υπουργείο Υποδομών, Δικτύων και Μεταφορών με στόχο να απομακρυνθούν μελλοντικά.

Για το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης, υπογράμμισε ότι "δεν πρέπει να γίνει πιο ισχυρό" και απέκλεισε, τέλος, την πιθανότητα επέκτασης των νεκροταφείων.

Η πιο σημαντική όμως δέσμευση του Υπουργείου όσον αφορά τον Υμηττό, είναι ότι στην ζώνη απολύτου προστασίας δεν επιτρέπονται τα αναψυκτήρια και οι αυτοκινητόδρομοι, πράγμα που δείχνει ότι το νέο σχέδιο διατάγματος για πρώτη φορά αντιμετωπίζει τον πολύπαθο Υμηττό ως οικοσύστημα και όχι ως οικόπεδο.

Συγκεκριμένα σε απάντηση στον υπεύθυνο του Τομέα Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, το ΥΠΕΚΑ παρέθεσε τις διαφορές του νέου σχεδίου με το σχέδιο που είχε παρουσιάσει ο προηγούμενος υπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Ειδικότερα:

  • Στην εκτεταμένη ζώνη «πραγματικά απόλυτης προστασίας» επιτρέπεται μόνο η οικολογική διαχείριση και προστασία και όχι αναψυκτήρια και αυτοκινητόδρομοι.
  • · Στην ενιαία και όχι διασπασμένη περιφερειακή ζώνη προστασίας, δεν επιτρέπονται τα αναψυκτήρια, τα νοσοκομεία και οι λοιπές αμφίβολης περιβαλλοντικής συμβατότητας χρήσεις.
  • · Στην ίδια ζώνη, δεκαπλασιάζεται η αρτιότητα σε σχέση με το Π.Δ. του 1978 και καταργούνται οι παρεκκλίσεις, όταν ο τελευταίος Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ σε κάποιες ζώνες όριζε ως αρτιότητα τα 20 στρέμματα και επεδίωκε τη διατήρηση των παρεκκλίσεων και της αρτιότητας της νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης σε άλλες.
  • · Εισάγεται επίσης η υποχρέωση για βιοκλιματική αρχιτεκτονική σε όλα τα επιτρεπόμενα κτίρια.
  • Προβλέπεται σχέδιο οικολογικής διαχείρισης του οικοσυστήματος.
  • · Θεσμοθετούνται τα δυο μητροπολιτικά πάρκα.
  • · Για πρώτη φορά ανοίγει το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης σε προστατευόμενες περιοχές.

Όσον αφορά στον ισχυρισμό για την ίδρυση Δασαρχείου Υμηττού, το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί με προεδρικό διάταγμα, καθώς απαιτεί τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Είναι καιρός να μπει φραγμός στην εκτός σχεδίου δόμηση και στη τσιμεντοποίηση του Υμηττού, που έως τώρα γινόταν χωρίς καμία αιδώ, εκμεταλλευόμενη το διάτρητο ΠΔ του 1978. Το σχέδιο που είχε παρουσιάσει ο προηγούμενος υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ερχόταν σε αντίθεση με τις σύγχρονες ανάγκες επιβίωσης της Αττικής αφού στόχος ήταν η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και η δημιουργία «ζωνών ελεγχόμενης ανάπτυξης», δηλαδή εμπορικών εγκαταστάσεων.. Ειδικότερα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής που διανύουμε, πρώτο μέλημα της Πολιτείας πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Τα περιαστικά δάση να τα διαχειριζόμαστε όπως τα δάση των υπόλοιπων ορεινών όγκων της πατρίδας μας και να μην τα θυσιάζουμε για τα οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα.. Εμείς ως Φιλοδασική Ένωση Αθηνών πιστεύουμε ότι το προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την προστασία του Υμηττού προστατεύοντας το δασικό χαρακτήρα του διατηρώντας το «συνεχές και αδιατάρακτο», που αποτελούν χαρακτηριστικά ενός οικοσυστήματος για να επιβιώσει. 

Τελευταία Ενημέρωση την Πέμπτη, 13 Μαίου 2010 09:38